yhteydenotot.jpg
yhteystiedot.jpg
yhteistyossa.jpg

Suomen Vahvimmat


    
          

  
 
UUTISET
1994 - 1999

Sähkö- ja Automaatio Karivuo Ky aloitti toimintansa 02.01.1994.
Patentti- ja rekisterihallitus ei kuitenkaan hyväksynyt em. nimeä yritykselle, vaan nimeksi rekisteröitiin Suupohjan Teollisuusautomaatio Ky.

Aikaisemmasta työkokemusksesta johtuen yrityksen toiminta ajautuu mekaanisen puunjalostusteollisuuden jatkojalostuslinjojen sähköistykseen ja automatisointiin.

Toiminta aloitetaan yhden miehen voimin. Ensimmäiset merkittävämmät projektit ovat rimoitus- ja paketointilaitoksen sähköistys ja automatisointi, sekä leca-harkkotehtaan harkkokoneen jälkeisten kuljettimien, kuivausvaraston sekä pakkauslaitteiden sähköistys ja automatisointi.        

Yhdeksänkymmentäluvun loppu on kulunut erilaisia tuotantolaitoksia asentaen ja automatisoiden.

3.10.1997 yhtiömuoto muutettiin kommandiittiyhtiöstä osakeyhtiö muotoon. Koko osakekanta on Hannu Vuorelan omistuksessa.

Ensimmäinen työntekijä, Jani Mannila, palkattiin yrityksen palvelukseen kesällä 1999 asentajaksi. Aiemmin Jani työskenteli yrityksessä tehden loma-aikoinaan asennustöitä. Asevelvollisuuskauden ja insinööriopintojen jälkeen Jani on jatkanut yhtiön palveluksessa vastaten suunnittelusta, dokumentoinnista ja keskusvalmistuksesta komponentti hankintoineen.


     
2000-luku

Toiminnan laajentuessa yrityksen toiminnat siirrettiin Karijoen kunnalta vuokrattuun teollisuustilaan, osoitteeseen Punninportti 1, 64350 KARIJOKI.

Mikko Lyly aloitti työt asentajana valmistuttuaan ammattikoulusta automaatioasentajaksi vuonna 2000. Samoin kuin Janikin, on Mikko työskennellyt loma-aikoinaan asentajana yrityksen palveluksessa. Asevelvollisuusajan ja insinööriopintojen jälkeen myös Mikko on jatkanut yrityksen palveluksessa, toimien asennuspäällikkönä.Mikko vastaa asennustyömaiden juoksevista asioista ja tarvikehankinnoista, tarpeen mukaan myös itse asennuksiin osallistuen.
     
Ari Järvimäki aloittaa automaatioasentajana asevelvollisuuden suoritettuaan vuodenvaihteessa 2005. Koulutukseltaan Ari on automaatioasentaja. Työn ohessa hän on lisäksi suorittanut automaatioalan kunnossapidon tutkinnon.

Loppuvuodesta 2005 merkonomi Tarja Honkakosken työsuhde vakinaistettiin, hänen KKC-koulutusjaksonsa päätyttyä. Tarja hoitaa yrityksessä laskutuksen lisäksi varastokirjanpidon, osto- ja myyntireskontran, projektiseurannan sekä www-sivujen ylläpidon. Työn ohessa hän on lisäksi suorittanut datanomin, tietojen käsittelyn perustutkinnon sekä taloushallinnon ammattitutkinnon perehtyen palkan laskentaan. Vuoden 2012 lopussa hän valmistui talousassistentiksi.

Mika Luodetlahti aloitti automaatioasentajana asevelvollisuuden suoritettuaan vuodenvaihteessa 2007. Koulutuksesltaan Mika on automaatio asentaja.

Vuoden vaihteeksi 2007 yrityksen uudet ajanmukaiset toimistotilat olivat valmiit ja kalustettuna käyttöönotettavaksi. Uusien toimistotilojen myötä päästiin huomattavasti tehokkaampaan ja motivoimpaan työskentely ympäristöön oleellisten toimintojen saadessa omat tilansa ja työrauhansa.
 
Jarno Pakkanen aloitti työt automaatiosuunnittelijana ja ohjelmoijana kesällä 2007. Jarno on koulutukseltaan mekatroniikkainsinööri ja toimii yrityksessä automaatiopäällikkönä. Ennen työsuhteen vakinaistamista Jarno on työskennellyt yrityksen palveluksessa jo vuodesta 2005 loma-aikonaan. Jarnon toimipaikka sijaitsee Seinäjoella, osoitteessa Yrittäjäntie 6, josta yritys vuokrasi toimitilat hänen aloittaessaan työt.

2000 luvun aikana on toimitettu lukuisia määriä erilaisten mekaanisten puunjalostuslinjojen sähköistyksiä ja automatisointeja, niin Suomeen, muihin Pohjoismaihin kuin Keski-Eurooppaankin.

Myös metalliteollisuuden tuotantokoneiden automatisoinnit ja sähköistykset ovat työllistäneet kiitettävästi koko 2000-luvun loppupuolen. Näiden koneiden toimitukset ovat pääasiallisesti suuntautuneet Venäjälle, Etu-Aasiaan ja Lähi-idän maihin.

Yrityksen kokonaishenkilöstö määräksi on vakiintunut 8-9 henkilöä. Tällä henkilöstömäärällä olemme osoittaneet selviävämme vaativimmistakin projekteista.

                                                                                                                ALKUUN