alkuun1.jpg

yhteydenotot.jpg
yhteystiedot.jpg
yhteistyossa.jpg    

      UUTISET:

      Sähkö- ja Automaatio Karivuo Ky aloitti toimintansa 02.01.1994.
      Patentti- ja rekisterihallitus ei kuitenkaan hyväksynyt em. nimeä yritykselle, vaan nimeksi rekisteröitiin Suupohjan Teollisuusautomaatio Ky.

      Aikaisemmasta työkokemusksesta johtuen yrityksen toiminta ajautuu mekaanisen puunjalostusteollisuuden jatkojalostuslinjojen
      sähköistykseen ja automatisointiin.

      Toiminta aloitetaan yhden miehen voimin. Ensimmäiset merkittävämmät projektit ovat rimoitus- ja paketointilaitoksen sähköistys ja
      automatisointi, sekä leca-harkkotehtaan harkkokoneen jälkeisten kuljettimien, kuivausvaraston sekä pakkauslaitteiden sähköistys ja automatisointi.

      Yhdeksänkymmentäluvun loppu on kulunut erilaisia tuotantolaitoksia asentaen ja automatisoiden.

      3.10.1997 yhtiömuoto muutettiin kommandiittiyhtiöstä osakeyhtiö muotoon. Koko osakekanta on Hannu Vuorelan omistuksessa.

      Ensimmäinen työntekijä, Jani Mannila, palkattiin yrityksen palvelukseen kesällä 1999 asentajaksi. Aiemmin Jani työskenteli yrityksessä tehden
      loma-aikoinaan asennustöitä. Asevelvollisuuskauden ja insinööriopintojen jälkeen Jani on jatkanut yhtiön palveluksessa vastaten suunnittelusta,
      dokumentoinnista ja keskusvalmistuksesta komponentti hankintoineen.

      Toiminnan laajentuessa yrityksen toiminnat siirrettiin Karijoen kunnalta vuokrattuun teollisuusatilaan, osoitteeseen Punninportti 1, 64350 KARIJOKI.

      Mika Luodetlahti aloitti automaatioasentajana asevelvollisuuden suoritettuaan vuodenvaihteessa 2007. Koulutuksesltaan Mika on automaatioasentaja.

      Vuoden vaihteeksi 2007 yrityksen uudet ajanmukaiset toimistotilat olivat valmiit ja kalustettuna käyttöönotettavaksi. Uusien toimistotilojen myötä
      päästiin huomattavasti tehokkaampaan ja motivoimpaan työskentely ilmapiiriin. Oleellisten toimintojen saadessa omat tilansa ja työrauhansa.

      2000 luvun aikana on toimitettu lukuisia määriä erilaisten mekaanisten puunjalostuslinjojen sähköistyksiä ja automatisointeja, niin Suomeen,
      muihin Pohjoismaihin kuin Keski-Eurooppaankin.

      Myös metalliteollisuuden tuotantokoneiden automatisoinnit ja sähköistykset ovat työllistäneet kiitettävästi koko 2000-luvun loppupuolen.
      Näiden koneiden toimitukset ovat pääasiallisesti suuntautuneet Venäjälle, Etu-Aasiaan ja Lähi-idän maihin.                                                                                                                ALKUUN